RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że: 


 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H. Hiper-Glazur Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świerczewskiej 47 , Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000030824, 71-066 Szczecin;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy z P.H. Hiper-Glazur Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas Pani/Pana współpracy z P.H. Hiper-Glazur Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ewentualnie przez inny okres*);
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości realizacji Pani/Pana praw i obowiązków wynikających ze współpracy z P.H. Hiper-Glazur Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Jednocześnie, realizując ustawowy obowiązek, informujemy, że administrator – P.H. Hiper-Glazur Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie–  przetwarza Państwa dane osobowe dla celów wynikających ze specyfiki firmy, w tym w celach informacyjnych i handlowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymywania powyższych informacji.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przez  P.H. Hiper-Glazur Sp. z o.o. prosimy o stosowną wiadomość wysłaną na adres: e-mail: iodo@@hiperglazur.pl.